Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

EPSILON

TH02010849

Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019, 2020
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Hornych Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Havlík Lukáš | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D. | teplotně mechanické modely
Ing. Hornych Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Mareš Martin, Ph.D. | vedoucí odborného týmu RCMT

Anotace

Projekt je zaměřen na inovaci soustružnických obráběcích center, tedy produktu s vysokým exportním potenciálem a přispívá tak k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV Cílem projektu je zvýšení přesnosti, stability a současně ekonomičnosti provozu multifunkčních soustružnických center prostřednictvím kompenzace teplotních deformací, které se projevují jako rozměrové a tvarové chyby výrobků. Teplotní deformace jsou nejvýraznější při střídání výrobních dávek a režimů provozu (flexibilní výroba) a při operativním vypínání pohonů a dalších agregátů během technologických prodlev (snaha o energetické úspory). Jsou faktorem, který negativně ovlivňuje spolehlivost výrobního procesu, ale také ostatní kvalitativní aspekty výroby související přímo s její rentabilitou. Inovativní měřicí postupy a pokročilé simulace teplotních deformací s prediktivní diagnostikou implementované do řídicích systémů zvýší užitné vlastnosti multifunkčních soustružnických center.

Projekt TH02010849 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva EPSILON.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů