Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV10646

Vývoj nového interpolátoru českého CNC systému pro výrobní stroje

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • M E F I, s.r.o.
Doba trvání: 2016, 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Schut Miroslav | hlavní řešitel za příjemce M E F I
Řešitelé za RCMT: Ing. Fojtů Petr, Ph.D. | řízení OS a technologie třískového obrábění
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D. | řídicí systémy
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | řízení OS a automatizace

Anotace

Hlavním cílem projektu je vyvinout nový modul interpolátoru českého CNC systému MEFI určeného pro výrobní stroje, zejména potom pro obráběcí a laserové řezací stroje. Současné možnosti řídicího systému MEFI totiž nabízí jen omezené možnosti interpolace ve více osách a systém neumožňuje provádět rychlou verifikaci NC programu před vlastním obráběním. To je dáno skutečností, že interpolátor je možné spouštět pouze v reálném čase. Nemožnost dílčích úprav jádra systému je dána podstatou zápisu zdrojových kódů (ASSEMBLER 86). Cílem vývoje nového
interpolačního jádra je tedy komplexní tvorba nového jádra systému pomocí moderních programovacích postupů a prostředků a významné rozšíření jeho funkcí. Kromě základní interpolace bude jádro interpolátoru vybaveno zejména možností rychlé simulace odbavovaného NC programu s vazbou na model regulátoru a zjednodušený dynamický model mechanické struktury. Výsledkem bude adaptivní změna parametrů interpolátoru vycházející z konkrétního NC programu. To přináší zcela nový pohled na věc, kdy se interpretace NC programu již nepřizpůsobuje pevně nastavenému řídicímu systému a potažmo danému stroji, ale naopak parametry řídicího systému se adaptivně přizpůsobují požadavkům NC programu. To umožní zvýšení efektivity výroby z hlediska času a kvality při současném snížení požadavků na kvalifikaci operátora. Uvedená funkcionalita nebude vázána pouze na řídicí systém, ale bude implementována také do externího simulačního nástroje využitelného pro přípravu NC programu nebo při efektivní implementaci stroje s řídicím systémem MEFI do vyšších celků dle logiky Průmyslu 4.0.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV10646.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů