Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV10479

Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • ATEKO a.s.
Doba trvání: 2016, 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Rybín Jaroslav, CSc.
Řešitelé za účastníky: Ing. Plašil Vladislav | hlavní řešitel za příjemce ATEKO
Řešitelé za RCMT: Mgr. Lomička Jan | programátor a technolog
doc. Ing. Rybín Jaroslav, CSc. | hlavní řešitel za RCMT

Anotace

Účelem projektu zvýšit především termodynamické a energetické parametry turbostrojů a tím podpořit konkurenceschopnost podniků používající uvedená zařízení v rámci své produkce. Obecně se projekt soustředí především na tyto oblasti:

  • Zvýšení termodynamické a energetické účinnosti, a to jak v kompresorových, tak i urbínových aplikacích; reálně dosažitelné hodnoty zvýšení účinnosti se po instalaci krycích disků pohybují v rozsahu 2÷5 %.
  • Vyloučit problémy kmitaní lopatek (významným zvýšením jejich vlastních frekvencí) rotorů turbostrojů, které je vždy limitujícím parametrem pro celou konstrukci. Snížení axiálního zatížení umožní zvětšení životnosti ložisek a omezení jejich třecích ztrát a tím i zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení.
  • Snížení třecích ztrát a zvýšení parametrů pracovníhch stupňů i vlivem zmenšení vnitřních netěsností turbostrojů.
  • Ověření bezpečnosti konstrukce zařízení.
  • Zásady volby vhodné technologie pro dané škálu zadání.

Výsledkem projektu budou ověřené prototypy vyrobených zařízení v reálných podmínkách.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV10479.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů