Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV40324

Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • Rotana, a.s.
Doba trvání: 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Vítek Pavel | hlavní řešitel za příjemce ROTANA
Řešitelé za RCMT: Ing. Malý Jan | technologie obrábění
Ing. Vavruška Petr, Ph.D. | technologie obrábění
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | technologie obrábění

Anotace

Cílem projektu je vývoj nové generace řezných nástrojů z pokročilých (supertvrdých) materiálů.
Takové nástroje budou disponovat výrazně vyššími užitnými vlastnostmi z pohledu celkového účinku na obráběcí proces, především pak ve vztahu k produktivitě, efektivitě a přesnosti obrábění. Cíle bude dosaženo výzkumem a vývojem nových koncepcí, způsobů provedení, výrobních technologií, postprocesních úprav, kontroly a testování nástrojů s definovanou geometrií břitu, a to v kombinaci s použitím nových materiálů. Kritériem pro posouzení přínosů nových řešení bude v prvním kroku hodnocení kvality, produktivity a hospodárnosti výroby samotných nástrojů. Nedílnou součástí hodnocení bude i posouzení přínosů plynoucích z použití nástrojů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV40324.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů