Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV40298

Efektivní návrh a výroba kompresorových kol s vysokou účinností pro turbodmychadla

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • NUM solution s.r.o.
Doba trvání: 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Vavruška Petr, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Macálka Aleš, Ph.D. | hlavní řešitel za příjemce NUM solution
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Rybín Jaroslav, CSc. | výroba tvarově složitých dílců
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | inprocesní měření
Ing. Vavruška Petr, Ph.D. | technologie obrábění, těžkoobrobitelné materiály
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | technologie obrábění

Anotace

Cílem projektu je výzkum a vývoj postupů efektivního návrhu a výroby kompresorových kol s vysokou účinností pro turbodmychadla. To pomůže k zajištění udržitelné výroby s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výzkumu a vývoje inovovaného procesu návrhu kompresorového stupně turbodmychadla za účelem maximalizace účinnosti a výzkumu a vývoje optimalizovaných technologických operací obrábění kompresorových kol za účelem zvyšování přesnosti a produktivity obrábění. Spojením těchto výzkumněvývojových
aktivit dojde k dosažení efektivního návrhu a výroby kompresorových kol. Promítnutím technologických vlivů výroby kompresorových kol již do procesu návrhu těchto dílců bude dosaženo optimalizovaného návrhu s dosažením co nejvyšší účinnosti a zároveň budou nastaveny předpoklady pro dosažení požadovaných technologických operací dokončování a tím pádem dosažení efektivního návrhu. V současných možnostech výrobních prostředků (obráběcí stroje, nástroje, strategie) lze dosahovat rovněž produktivních výrobních časů i u této technologie obrábění. Je však nutné zvážit konkrétní přínosy do účinnosti ve vztahu k náročnosti obrábění v určité sériovosti výroby u této technologie oproti technologii obrábění bokem nástroje. Proto je jedním z plánovaných výstupů projektu unikátní software, který by toto začlenění technologických vlivů do konstrukčního návrhu zprostředkoval. V projektu je také předpokládáno dosažení dvou navrhovaných variant kompresorových kol pro jeden kompresorový stupeň turbodmychadla a to konkrétně varianty s geometrickým omezením ploch lopatek na tzv. přímkové plochy a tedy s omezením dosahované účinnosti, ale s možností nasazení produktivní technologie výroby, což je varianta označovaná dále jako varianta Economy a druhá varianta je bez geometrického omezení tvaru ploch lopatek, čímž může být při návrhu dosaženo vysoké účinnosti, ale a tato varianta bude dále označována jako varianta Hi-tech.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV40298.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů