Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

CENTRA KOMPETENCE

TN01000024

Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
 • "TMV SS" spol. s r.o.
 • CertiCon a.s
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
 • ČVUT v Praze, CIIRC
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • DEL a.s.
 • DFC Design, s.r.o.
 • ELEKTROTECHNIKA, a.s.
 • LaserTherm spol. s r.o.
 • LTR s.r.o.
 • PREFA KOMPOZITY,a.s.
 • PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • TG Drives, s.r.o.
 • Třinecké železárny, a.s.
 • UniControls a.s.
 • Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • ZAT a.s.
Doba trvání: 2018, 2019, 2020
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | vedoucí dílčího projektu Robotic unit for assembly of thread joints
Ing. Koubek Jan, Ph.D. | vedoucí dílčího projektu Laser device integrated in a machine tool

Anotace

 

Projekt Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence (NCK KUI) cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, "Smart cities", inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Spoluprací výzkumných organizací a firem dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro významná národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století.

 

Fakulta strojní ČVUT je v projektu NCK KUI zapojena na řešení tří tzv. subprojektů. Společný tým pracovníků Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, RCMT a firmy Škoda Auto připravuje řešení pro automatickou montáž závitových spojů průmyslovými roboty. Tým RCMT a firmy LaserTherm řeší problematiku plug-and-work integrace laserových jednotek do multifunkčních OS. S tématem souvisí i SW integrace na úrovni řízení stroje a laserové jednotky a CAM příprava výrobního procesu. Tým Ústavu automatického řízení společně s firmami PTSW a ZAT řeší modelování a řízení komplexních průmyslových aplikací ve strojírenství a energetice. U všech uvedených úkolů budou výsledkem praktické realizace v uvedených firmách.

 

Projekt TN01000024 je řešen s finanční podporou TA ČR | prágram Národní centra kompetence

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů