Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

CENTRA KOMPETENCE

TN01000008

Centrum elektronové a fotonové optiky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • CRYTUR, spol. s r.o.
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
 • Meopta - optika, s.r.o.
 • MESING, spol. s r.o.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Doba trvání: 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Koubek Jan, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Centrum elektronové a fotonové optiky sdružuje výzkumné instituce a výrobní podniky v České republice se zaměřením na řešení problémů v oblasti elektronové a fotonové optiky. Konsorcium sdružuje 9 akademických institucí a 4 komerční firmy. Realizace Projektu bude probíhat řešením jednotlivých Dílčích projektů, které budou Poskytovateli předloženy během realizace projektu a budou obsahovat zejména deklaraci konkrétních výsledků včetně plánovaného rozpočtu. Následná komercializace výsledků dílčích projektů musí probíhat za nediskriminačních a tržních podmínek. .

Projekt TN01000008 je řešen s finanční podporou TA ČR | program Národní Centra kompetence

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů