Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

CENTRA KOMPETENCE

TN01000015

Národní centrum kompetence Strojírenství

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
 • AMF Reece CR, s.r.o.
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • GTW BEARING s.r.o.
 • KOVOSVIT MAS, a.s.
 • machine building s.r.o.
 • MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.
 • Nano Medical s.r.o.
 • PLASMAMETAL, spol. s r.o.
 • Proinno a.s.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
 • Šmeral Brno a.s.
 • SVÚM a.s.
 • TAJMAC-ZPS, a.s.
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • TOS VARNSDORF a.s.
 • TOSHULIN, a.s.
 • UJP PRAHA a.s
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 • VÚTS, a.s.
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Wikov Gear s.r.o.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • ZEBRA GROUP s.r.o.
Doba trvání: 2019, 2020
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Hlaváč Jan, Ph.D. | vedoucí VT1 - Výzkum metod pro měření a analýzu parametrů strojů a zařízení
Řešitelé za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D. | vedoucí VT4 - Rozvoj a aplikace metod a postupů při návrzích, konstrukci a realizaci strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl včetně prototypové realizace a jejich verifikace (testbedy)
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | vedoucí VT3 - Výzkum v oblasti výpočtů a matematického modelování fyzikálních procesů významných pro strojní celky
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | vedoucí VT2 - Výzkum mechatronických systémů řízení pohonu pracovních členů mechanizmů, výrobních a manipulačních strojů
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | vedoucí VT5 - Výzkum a vývoj v oblasti nových materiálů a technologií jejich výroby a zpracování

Anotace

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS) je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu. 4.0.

Tým fakulty strojní řeší ve spolupráci s předními českými výrobci obráběcích strojů (TOS VARNSDORF; TOSHULIN; TAJMAC-ZPS; KOVOSVIT MAS; ŠKODA MACHINE TOOL; TOS KUŘIM – OS) dílčí projekty zaměřené do oblasti konstrukce a řízení výrobních strojů a v oblasti technologie obrábění. Výsledky projektu budou konkrétní uplatněná řešení nabízená firmami koncovým zákazníkům.

Projekt TN01000015 je řešen s finanční podporou TA ČR | program Národní centra kompetence

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů