Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396

Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FEL
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
  • HOFMEISTER s.r.o.
  • Piston Rings Komárov s.r.o.
Doba trvání: 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Kekula Josef, Ph.D. | řešitel
Ing. Malý Jan | řešitel
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Hlavním cílem projektu je pomocí kombinace prediktivních simulací a nových plazmových technologií nalézt optimální materiály pro tři okruhy aplikací: obráběcí nástroje, samomazné vrstvy a biokompatibilní slitiny. Depozice povlaků plazmovými metodami je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů na trhu. Nedávno komercializovaná technologie HIPIMS (high-power impulse magnetron sputtering) reprezentuje skokovou změnu v oblasti přípravy povlaků. Navrhovaný projekt představuje most mezi základním a aplikovaným výzkumem a slibuje usnadnění a urychlení designu nových povlaků, technologií a materiálů díky pokročilým atomistickým simulacím.
Česká Republika je jedním z evropských leaderů v implementaci a průmyslové aplikaci moderních povrchových úprav, a to zejména v oblastech obrábění a tváření, automobilového průmyslu a biomedicíny. Navrhovaný projekt spojuje prediktivní simulace s novými technologiemi přípravy povlaků a povrchových úprav, což umožní najít optimální řešení pro vybrané aplikace. Naší ambicí je poskytnout funkční povlaky pro špičkové obráběcí nástroje, povlaky s nízkým třením pro automobilový a letecký průmysl a materiály odolné proti opotřebení se specifickými optickými vlastnostmi. Nanášení povlaků pomocí plazmových metod je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu. Nedávno komercializovaná technologie založená na HiPIMS (high-power impulse magnetron sputtering) představuje skokovou změnu oboru a otevírá dosud nedostupné způsoby navrhování nových povlaků. Vysoce přesné laserové obrábění a texturování povrchu, které se stále rychleji šíří z laboratoří do průmyslu, mohou při kombinaci s vývojem povlaků představovat výrazné zlepšení parametrů povlakovaných součástek. Náš tým těží z kombinace špičkového výzkumu na světového úrovni podpořeného vývojově orientovaným průmyslem, což poskytne jedinečná řešení pro příslušná průmyslová odvětví.

Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396 je spolufinancován Evropskou unií

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů