Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
  • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
  • Šmeral Brno a.s.
  • TAJMAC-ZPS, a.s.
  • TOS KUŘIM - OS, a.s.
  • TOS VARNSDORF a.s.
  • TOSHULIN, a.s.
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  • Západočeská univerzita v Plzni
Doba trvání: 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D. | vedoucí VZ9
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | vedoucí VZ4
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | hlavní řešitel, vedoucí VZ6
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | vedoucí VZ5
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | vedoucí VZ8
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | vedoucí VZ7

Anotace

Projekt Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství (dále také SVTPS) je zaměřen na specifickou oblast strojírenství s vysokou přidanou hodnotou a zaměřený na high-teh produkty a technologie. Hlavním cílem projektu je podpořit hlubší spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky, které produkují komplexní koncové produkty a technologické služby. Strojírenská výrobní technika představuje množinu obráběcích strojů, tvářecích strojů, strojů pro aditivní technologie, nástrojů, související automatizace a robotizace, postupů a strategií výrobních technologií. Tato skupina techniky a technologie je základem pro jakoukoli výrobu ve všech průmyslových oblastech. Současně s požadavky na nízké pořizovací i provozní náklady, nízkou spotřebu energie a materiálových vstupů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí i obsluhu stále rostou požadavky na přesnost dosahovanou na vyráběných dílcích, jakost jejich povrchů, výrobní výkon a spolehlivost funkční i procesní všech primárních výrobních strojů a jejich automatizace. Řešena budou odborná témata, která jsou extrémně komplexní s velmi širokým uplatněním. Jedná se v rámci oboru strojírenská výrobní technika o základní výzkumná témata, která jsou určovány dlouhodobými trendy v požadavcích na výrobní stroje a technologie a která se otevírají při probíhajícím aplikovaném a produktově orientovaném výzkumu.

Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404 je spolufinancován Evropskou unií

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů