Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV30334

Chytrý obráběcí stroj

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TOS VARNSDORF a.s.
Doba trvání: 2018, 2019, 2020, 2021
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Kozlok Tomáš | hlavní řešitel za příjemce TOS VARNSDORF
Řešitelé za RCMT: Ing. Hornych Tomáš, Ph.D. | řešitel RCMT
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Hlavním cílem projektu je vyvinout software pro sledování provozu strojů a predikci jeho chování v čase s využitím velkého množství dat z řídicího systému, přídavných snímačů i virtuálních modelů (označováno také jako digitální dvojče) a tento software implementovat do obráběcího stroje. Software bude kombinovat standardní postupy zpracování dat vycházející ze znalosti fyzikálních principů s moderními postupy strojového zpracování dat. Software bude implementován přímo do stroje jako součást vyvíjeného systému správy stroje, ale také jako samostatná aplikace mimo stroj včetně komunikace s řídicími systémy Siemens Sinumerik a Heidenhain. Součástí bude také vývoj specifických systémů pro měření deformace klíčových uzlů ve formě funkčního vzorku a jejich napojení na tento software. Nedílnou součástí je také vývoj softwarového řešení pro integraci strojů do systémů řízení výroby a komunikace s ostatními výrobními zařízeními. Hlavním výsledkem bude prototyp obráběcího stroje vybavený softwarovým nástrojem pro komplexní systém adaptivního řízení provozu a vytížení stroje včetně okamžité reakce na aktuální i predikovaný stav v rámci plánování výroby.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV30334.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů