Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

SGS13/190/OHK2/3T/12

Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Řešitelé za RCMT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc. | odpovědný řešitel SGS projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • tvorba a zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace stavby nosných struktur strojů, pohonů, řízení, přesnosti a technologií obrábění.

Zvyšování funkčních a výkonových parametrů strojů je v současnosti jedním z hlavních trendů vývoje strojů, souvisejících především s trvalými požadavky na zvyšování produktivity a snižování energetické náročnosti výroby.

Návrh optimalizovaných řešení může účinně vznikat pouze na základě detailního prozkoumání cílového chování systému v definované oblasti návrhových proměnných a parametrů.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů