Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

117/OHK2/2T/12

Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2011, 2012
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Burian David, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc. | školitel řešitele projektu
Ing. Burian David, Ph.D. | odpovědný řešitel SGS projektu
Ing. Drobílek Jiří | doktorand
Ing. Malý Jan | doktorand
Ing. Morávek Martin | doktorand
Ing. Váňa Jiří | doktorand
Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D. | doktorand
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | akademický pracovník

Anotace

Výzkumný projekt se zabývá zvyšováním jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem.
Výzkumný záměr bude realizován v několika fázích. V první fázi bude provedena rozsáhlá rešeršní práce sledovaných oblastí.
Na základě informací získaných z rešeršní práce budou ve druhé fázi navrženy prvotní praktické experimenty.
Ve třetí fázi budou na základě analýzy naměřených dat navrženy konkrétní metodicképostupy pro minimalizaci negativních vlivů teplotních deformací a vibrací. Navržená metodika bude na závěr podrobena důkladnému testování za účelem ověření její vhodné koncepce a ekonomické rentability v praxi. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů