Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

159/OHK2/2T/12

Využití laserových technologií ve výrobě nástrojů

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Švábek Roman
Řešitelé za účastníky: prof. Ing. Dunovský Jiří, CSc. | školitel řešitele projektu
Řešitelé za RCMT: Ing. Bičišťová Radka | akademický pracovník
Ing. Bc. Brajer Jan, Ph.D. | student magisterského programu
Ing. Švábek Roman | odpovědný řešitel SGS projektu

Anotace

Projekt je zaměřen na využití laserových technologií ve výrobě nástrojů a forem. Vývoj a výroba nových moderních tvářecích nástrojů a vstřikovacích forem klade vysoké požadavky na přidanou hodnotu těchto zařízení. Jednou z možností, jak progresivně dosáhnout zvýšení trvanlivosti, tvrdosti, houževnatosti, mechanických a mnoha dalších vlastností, je právě využití laserových technologií. Pomocí laserového paprsku lze dosáhnout výsledků jen obtížně dosažitelných konvekčními technologiemi, a to s mnohem vyšší produktivitou. Laser je v rámci projektu použit jako progresivní metoda nanášení otěruvzdorných ochranných povlaků. Velkou výhodou této technologie je možnost jejího využití i při renovaci součástí. Laserovým paprskem je také realizováno lokální tepelné zpracování povrchu materiálu, které je obvzláště vhodné použít u hran strižných a ohýbacích nástrojů, enormně namáhaných míst vstřikovacích forem a břitů řezných i ručních nástrojů. K dosažení významných změn funkčních vlastností nástrojů pro tváření za studena velmi výrazně přispívají technologie texturování a leštění laserem, které jsou rovněž nedílnou součástí použití laserových technologií při výrobě nástrojů. Výstupem projektu je vytvoření databází optimálních pracovních podmínek pro komplexní laserové zpracování nástrojů všemi výše uvedenými technologiemi. Projekt významně podporuje disertační práce členů řešitelského týmu. Ty se věnují tepelnému zpracování kovových materiálů pomocí laserového svazku a principu interakce laserového svazku s materiálem. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů