Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

262/OHK2/3T/12

Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011, 2012
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Vavruška Petr, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Kekula Josef, Ph.D. | doktorand
Ing. Konečný Petr, Ph.D. | doktorand
Ing. Malý Jan | doktorand
doc. Ing. Rybín Jaroslav, CSc. | školitel řešitele projektu
Ing. Vavruška Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel SGS projektu

Anotace

Jedním z hlavních cílů projektu je generování odpovídajících dat do NC programu pro konkrétní úlohuvíceosého obrábění s důrazem kladeným na řízení dráhy nástroje. Dalším cílem je sledování řezných parametrů (zejména posuvové rychlosti) při víceosém obrábění, zjištění možnosti pro automatizovanou úpravu NC programu před obráběním, ověření možnosti aplikace vyvíjeného přídavného vysokootáčkového pneumatického vřetena při obrábění konkrétního dílce a vývoj jeho rychlostní regulace. 

Podrobný popis

Hlavní cíle projektu lze shrnout do následujících bodů:

  • generování odpovídajících NC programů pro konkrétní úlohy víceosého obrábění tvarově složitých součástí s důrazem na řízení dráhy nástroje a dodržení technologických podmínek při víceosém obrábění
  • testování vyvíjeného pneumatického vysokootáčkového vřetena při obrábění, zjištění jeho výkonových parametrů především pro úlohy mikroobrábění
  • realizace a odladění rychlostní regulace pneumatického vysokootáčkového vřetena včetně matematického modelu pro simulaci rozběhu vřetena
  • aplikace dosažených výsledků na výrobu tvarově složitých součástí pro konkrétní zakázky ve spolupráci s průmyslem. Všechny předchozí zmíněné cíle jsou zaměřeny na konkrétní problematiku, ale navzájem tvoří úzce provázanou oblast, která dává široké možnosti uplatnění a výsledky jsou prakticky využitelné pro průmysl.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů