Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

059/OHK2/1T/12

Vývoj moduálního tepelně stabilního měřicího rámu pro obráběcí stroje

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc. | školitel řešitele projektu
Ing. Burian David, Ph.D. | doktorand
Ing. Morávek Martin | student magisterského programu
Ing. Svoboda Ondřej, Ph.D. | zaměstnanec VCSVTT
Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D. | odpovědný řešitel SGS projektu

Anotace

Projekt se zabývá vývojem nového modulárního měřícího rámu pro analýzu tepelné deformace obráběcích strojů. Celý rám je koncipován jako tepelně stabilní a proto jsou jeho nosné části vyrobeny ze seciálního více-vláknového uhlíkového kompozitu s minimální tepelnou roztažností. Koncepce dovoluje vytvořit rám tak, aby byly v maximální možné míře eliminovány negativní vlivy minimální (ale přítomné) tepelné roztažnosti nosných částí. Rám bude opatřen sadou teplotních čidel. Ty umožní online kompenzaci jeho tepelné deformace během měření stroje. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů