Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

1M - Výzkumná centra | 2005-2011

1M0507

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  • Západočeská univerzita v Plzni
Doba trvání: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Hlavní řešitel za RCMT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Řešitelé za RCMT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc. | odpovědný řešitel za příjemce

Výsledky

Další stránky: 1 2 3 4 5  ... 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů