Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | MŠMT

1M - Výzkumná centra | 2005-2011

logo

1M0507

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Západočeská univerzita v Plzni
Doba trvání: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Hlavní řešitel za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Detail projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432

Cluster 4.0 Methodology of System Integration

Účastníci projektu:
 • Airbus Defence and Space GmbH
 • CertiCon a.s
 • ČVUT v Praze, CIIRC
 • ČVUT v Praze, CIIRC, Národní centrum průmyslu 4.0
 • Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
 • Sidat, spol. s r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a.s.
Doba trvání: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Detail projektu

logo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396

Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FEL
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • HOFMEISTER s.r.o.
 • Piston Rings Komárov s.r.o.
Doba trvání: 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Detail projektu

logo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • KOVOSVIT MAS, a.s.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
 • Šmeral Brno a.s.
 • TAJMAC-ZPS, a.s.
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • TOS VARNSDORF a.s.
 • TOSHULIN, a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Západočeská univerzita v Plzni
Doba trvání: 2019, 2020, 2021, 2022
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Detail projektu

LN - Výzkumná centra | 2000-2004

logo

LN00B128

Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Západočeská univerzita v Plzni
Doba trvání: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Hlavní řešitel za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Detail projektu

Specifický vysokoškolský výzkum

logo

SGS13/189/OHK2/3T/12

Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: doc. Ing. Andrlík Vladimír, CSc.
Detail projektu

logo

262/OHK2/3T/12

Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011, 2012
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Vavruška Petr, Ph.D.
Detail projektu

logo

261/OHK2/3T/12

Verifikace simulačních modelů komponentů a uzlů výrobních strojů

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011, 2012
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Detail projektu

logo

159/OHK2/2T/12

Využití laserových technologií ve výrobě nástrojů

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Švábek Roman
Detail projektu

logo

059/OHK2/1T/12

Vývoj moduálního tepelně stabilního měřicího rámu pro obráběcí stroje

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D.
Detail projektu

logo

SGS13/190/OHK2/3T/12

Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Detail projektu

logo

117/OHK2/2T/12

Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2011, 2012
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Burian David, Ph.D.
Detail projektu

KONTAKT II - LH

logo

LH12065

Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Účastníci projektu:
 • University of North Carolina at Charlotte | Center for Precision Metrology
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Detail projektu

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů