Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TANDEM

FT-TA/062

Výzkum a vývoj progresivních strojů a zařízení k obrábění dřeva

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TOS Svitavy, a.s.
Doba trvání: 2004, 2005, 2006, 2007
Hlavní řešitel za RCMT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Řešitelé za účastníky: Ing. Krátký Květoslav | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc. | odborný vedoucí projektu
Ing. Holkup Tomáš, Ph.D. | simulace vřetenových ložisek
prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | konstrukce a výpočty vysokootáčkových vřeten
Ing. Phamová Lucie | konstrukce vysokootáčkových vřeten

Anotace

Náplní projektu je:

  • výzkum, vývoj a výroba progresivních na obrábění dřeva se zvýšenou dynamikou, spolehlivostí a pohotovostí, včetně zdokonalení měřicích metod při respektování ekologických způsobů opracování dřevní hmoty, řezných rychlostí 120-150 m/s, produktivita obrábění, snížení energetické náročnosti.
  • upevnění postavení na trhu, zvýšení parametrů kvality a přesnosti opracování, zvýšení produktivity s ohledem na konkurenční podmínky v EU, výroba špičkových strojů na komplexní obrábění dřeva. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TANDEM | číslo projektu FT-TA/062. 

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů