Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV10743

Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba trvání: 2016, 2017, 2018
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Kopal Miroslav | hlavní řešitel za příjemce Kovosvit MAS
Řešitelé za RCMT: Ing. Kolář Martin | měření a simulace spotřeby energie
Mgr. Lomička Jan | programátor a technolog
Ing. Mašek Petr, Ph.D. | technologie
Ing. Stejskal Michal | technologie
Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D. | energetická efektivita strojů
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | technologie

Anotace

Cílem projektu je vývoj konkurenceschopné řady energeticky efektivních strojů a výrobních technologií pro zajištění udržitelné ekonomiky výroby spolu s minimalizací negativních dopadů výroby na životní prostředí.

Výsledkem projektu budou prototypy dvou typů energeticky efektivních strojů. Vývoj proběhne v oblasti fluidních a pneumatických okruhů a softwarové výbavy stroje s využitím inovativních postupů pro efektivní hospodaření s energií ve výrobním i nevýrobním čase stroje. Dále budou vyvinuty technologie a strategie obrábění, které umožní uživatelům energeticky efektivně využít vlastnosti strojů a automatizace chodu při výrobě dílců s vysokou přidanou hodnotou.

Řešení projektu je rozděleno na jednotlivé pracovní balíčky s časovým rámcem a odbornou náplní, které společně přispívají k dosažení výsledku projektu. Řešení zajišťují erudovaní odborníci s praxí a zkušenostmi v oboru.

Výsledky budou zobecněny a uplatněny v praxi aplikací do produktové nabídky high-tech strojů pro špičkový průmysl. Aplikační potenciál výsledků je vysoký díky aktuálním požadavkům zákazníků. Výsledky řešení budou zpracovány do dokumentačních souborů, pro podrobné prezentace uživatelům strojů a budou k dispozici při prezentačních akcích.

Při plnění cílů budou aplikovány a rozvíjeny klíčové technologie KET (Key Enabling Technologies), zejména Pokročilé výrobní technologie.

Splněním cílů budou splněny vybrané cíle NPOV, relevantní pro program TRIO. Konkrétně priorita PO1 (oblast 2) a PO2 (oblast 2). Projekt přispívá k implementaci Národní RIS3 strategie plněním společenské výzvy „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, kde vývoj špičkového strojírenství znamená pro ekonomiku ČR silný růstový potenciál.

Splněním Cíle Programu bude posíleno know-how Kovosvit MAS a jeho výzkumné základny i výzkumné organizace vzájemnou účinnou spoluprací ve výzkumu a vývoji a dojde ke zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře ČR.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV10743.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů