Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV10204

Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií produktivního a přesného obrábění komplexních tvarových ploch

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • BLUE RAY, a.s.
Doba trvání: 2016, 2017, 2018
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Šlechnta Jakuba | hlavní řešitel za příjemce BLUE RAY
Řešitelé za RCMT: Ing. Červenka Jaroslav | konstrukce
Ing. Fojtů Petr, Ph.D. | řízení strojů
Ing. Janota Miroslav, Ph.D. | měření dynamických vlastností strojů
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | analýza dynamických vlastností OS, řezné procesy
Ing. Matyska Vojtěch, Ph.D. | pohony a řídicí systémy
Ing. Šimůnek Aleš | výpočty
Ing. Stach Eduard, Ph.D. | výpočtové a konstrukční návrhy
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | virtuální modelování a virtuální obrábění
Ing. Vrba Pavel, Ph.D. | konstrukce

Anotace

Cílem projektu je aplikace pokročilých simulačních modelů pro ucelenou podporu přípravy technologií pro pětiosé obrábění komplexních tvarových ploch. Obrábění tvarových ploch je komplexní úlohou, protože výslednou přesnost, jakost a produktivitu obrábění ovlivňuje velké množství vzájemně závislých aspektů. Vytvoření virtuálního modelu stroje a výrobního procesu a jeho svázání s reálným obráběním má z hlediska přesnosti, jakosti a produktivity obrábění vyšší přidanou hodnotou při návrhu, kontrole a realizaci konečné technologie obrábění tvarových ploch pro high-tech výrobky. Současně zajišťuje zkrácení průběžné doby přípravy technologie a zvýšení jistoty v nastavení jednotlivých parametrů řetězce NC kód – interpolátor – pohony – dynamické vlastnosti stroje a obrobku – řezné podmínky. Získané know-how povede k podstatné inovaci v oblasti modelování pětiosého obrábění. Jedná se o výzkumně-vývojové téma světové úrovně, jehož hlavní přínos pro vědu i praxi spočívá v komplexním popisu dynamického chování stroje, jeho interpolátoru, pohonů a regulace pro simulaci chování při odbavování NC kódu reálným interpolátorem při pětiosém obrábění. Takto sestavený virtuální model stroje a procesu umožňuje jak technologii předem optimalizovat, tak i v průběhu obrábění kontrolovat stav procesu komparací reálných dat a virtuálních dat. Tento přístup umožňuje dle principů principů Industry 4.0 0 (čtvrté průmyslové revoluce) propojit virtuální a reálný svět a tím získat další přidanou hodnotu v robustnosti technologie a její bezobslužnosti. Dosažení cílů projektu umožní firmě Blue Ray zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobků tím, že získá nástroje pro ucelenou optimalizaci celého řetězce při návrhu technologie obrábění tvarových ploch u náročných zákazníků v aplikacích s vysokou přidanou hodnotou. Současně projekt přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu zaváděním nových metod do průmyslové praxe.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV10204.

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů