Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

SGS13/189/OHK2/3T/12

Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Andrlík Vladimír, CSc.
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Andrlík Vladimír, CSc. | odpovědný řešitel SGS projektu
Ing. Jančík Jiří | člen řešitelského týmu | doktorand
Ing. Krannich Tomáš, Ph.D. | člen řešitelského týmu
Pešek Jan | člen řešitelského týmu | doktorand
Ing. Šefrna Vladimír, CSc. | člen řešitelského týmu
Ing. Sova Jiří | člen řešitelského týmu | doktorand

Anotace

.

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů