Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI4/481

Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • ČKD BLANSKO - OS, a.s.
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Stach Eduard, Ph.D. | odborný vedoucí projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • realizace prototypu karuselovacího stolu 40/47 s novou koncepcí modulárního pohonu.

Tento prototyp umožní rozšíření technologických možností karuselovacích stolů vyráběných firmou ČKD BLANSKO-OS a.s. jako součást strojů typu SKD i SKJ. Tyto stoly jsou určeny pro obrobky průměrů od 3,5 do 8 metrů (při použití rozšiřujících ramen do 16 m) a hmotností v rozsahu hmotností od 50 do 450 tun. Rozšíření technologických možností bude dosaženo zejména díky nové modulární koncepci hlavního pohonu a nové vestavěné diagnostice uložení stolu. Navržená zlepšení budou testována na prototypu stolu velikosti 40/47 (průměr upínací desky 4 000 mm) s použitím moderních diagnostických metod.

Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi kvalitní karuselovací stůl, aplikovatelný jako součást několika strojů, který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ČKD BLANSKO-OS a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI4/481. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů