Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI4/654

Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba trvání: 2012, 2013, 2014
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Havlík Lukáš | odpovědný řešitel za příjemce | KOVOSVIT MAS, a.s.
Řešitelé za RCMT: Ing. Hornych Jan, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů.

Komplexnost tohoto řešení spočívá jednak v propojení řízené teplotní stabilizace nosné struktury a pokročilých softwarových kompenzací a dále v zahrnutí vlivu technologického procesu jako významného zdroje tepla do kompenzačních algoritmů softwarových kompenzací teplotních deformací.

Z hlediska světového měřítka se jedná o zcela unikátní řešení. Vytvořená technologie bude implementována a ověřena na prototypu obráběcího stroje, čímž bude významně zvýšena jeho užitná hodnota a výrobní přesnost.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI4/654. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů