Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

KONTAKT II - LH

LH12065

Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • University of North Carolina at Charlotte | Center for Precision Metrology
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Fojtů Petr, Ph.D. | sestavení modelu procesního tlumení a stability řezného procesu, experimenty v oblasti procesního tlumení a stability řezného procesu
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel za VCSVTT
Ing. Malý Jan | sestavení modelu řezných sil a procesního tlumení, eperimenty v oblasti měření řezných sil a procesního tlumení
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | sestavení modelu řezných sil a procesního tlumení

Anotace

Hlavním cílem projektu je:

  • zjištění, jak reálná geometrie ostří (makro- a mikrogeometrie) nástroje včetně její modifikace opotřebením ovlivňuje velikost řezných sil a stabilitu obrábění. Řešením projektu budou získány poznatky o změně silových poměrů a hranice stabilního obrábění při obrábění nástrojem s reálnou (nikoliv idealizovanou) geometrií, která se během záběru ostří mění v důsledku jeho opotřebení. Hlavního cíle bude dosaženo do 31.12.2015.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy | výzva KONTAKT II | číslo projektu LH12065.

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů