Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Centralizované rozvojové projekty

CSM101

Půjčovna mobilní měřící a laboratorní techniky pro doktorandy

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Machyl Jan, Ph.D. | odborný vedoucí půjčovny
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za VCSVTT

Anotace

Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky je určena doktorandům všech fakult ČVUT v Praze.

Hlavním posláním je:

  • možnost zapůjčit doktorandům vybrané drahé přístroje a měřicí aparatury. Tyto přístroje mají být prostředkem pro úspěšná řešení, získání kvalitních výsledků ve vědeckých a zejména doktorských pracích doktorandů tak, aby úroveň výzkumu dosahovala světových parametrů. Půjčovna poskytuje doktorandům ČVUT měřicí aparaturu zcela zdarma po dobu určenou půjčovním řádem.

K zapůjčení je mimo jiné:

  • přístroje pro měření vibrací a frekvenční odezvy,
  • přístroje pro měření vzdálenosti a posunutí,
  • přístroje pro obecné zpracování signálů elektrických veličin,
  • techniku pro vývoj aplikací pro experimenty: snímače akustického tlaku (mikrofony); snímače zrychlení (akcelerometry); měřicí karty na platformě NI + NI cDAQ, NI cRIO; triangulační optický snímač vzdáleností; snímače náklonu (elektronické vodováhy); jednotku pro diagnostiku ložišek a další

Další a bližší informace se dozvíte na stránkách půjčovny.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů