Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

7. rámcový program

314413

Vysoce dynamické frézování tenkostěnných obrobků "DynaMill"

Poskytovatel: Evropská unie
Účastníci projektu:
 • Alstom AG
 • Fraunhofer Institut Produktionstechnologie
 • Fresmak, S. A.
 • Heidelberg Postpress Slovensko spol. s r.o.
 • MODULE WORKS SRL
 • StarragHeckert AG
 • WALTER AG
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Lehké dílce získávají v klíčových průmyslových odvětvích EU stále větší význam a předpokládá se, že jejich podíl na trhu poroste (letecký, automobilový a energetický průmysl, lékařská technika atd.). Složité tenkostěnné konstrukce se za účelem snížení hmotnosti kombinují s vysokopevnostními materiály. Nižší tuhost obrobků však vede k závažným problémům při frézování:

 • Problémy s dosahováním vysoké kvality obrobků v důsledku vibrací a procesních sil v průmyslových odvětvích, které kladou vysoké požadavky na bezpečnost a kvalitu (letecký průmysl, kosmický atd.). V mnoha případech je proto nutné manuální dokončování obrobků.
 • Dosažení přijatelné kvality obrobku a určování procesních parametrů, které mohou zabránit vzniku kritických procesních stavů, jen časově náročnou a nákladnou metodou pokusu a omylu. To vede často k pomalým a neúčinným procesům.

Konkrétní přínos průmyslu zahrnuje:

 • 30% snížení výrobních časů a nákladů;
 • 80% zvýšení stability procesu;
 • 30% snížení příkonu, stlačeného vzduchu a chladicích tekutin;
 • 60% snížení času na přípravu procesu a 70% snížení odpadních surovin během přípravy;
 • 20% zvýšení životnosti nástroje;
 • Eliminace dokončovacích operací.

Následkem toho se významně zvýší konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Za účelem projektu vzniklo silné konsorcium sestávající ze dvou výzkumných ústavů, čtyř výrobců klíčových technologií (softwaru CAM, obráběcích strojů, upínacích zařízení a nástrojů) a čtyř koncových uživatelů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků grantu Evropské unie | výzva Seventh Framework Programme (FP7) | číslo projektu 314413.

Výsledky

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů