Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

CENTRA KOMPETENCE

TE01020075

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
 • KOVOSVIT MAS, a.s.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
 • Šmeral Brno a.s.
 • TAJMAC-ZPS, a.s.
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • TOS VARNSDORF a.s.
 • TOSHULIN, a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP10 Interakce strojních zařízení s obsluhou a prostředím
doc. Ing. Čechura Milan, CSc. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP11 Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů
prof. Ing. Růžička Milan, CSc. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP07 Nekonvenční materiály ve stavbě obráběcích strojů
prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů
Řešitelé za RCMT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP06 Kompenzace a minimalizace teplotních deformací obráběcích strojů
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP12 Implementace SVA, diseminace výsledků výzkumu a vývoje a zapojení studentů
Ing. Koubek Jan, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP05 Ecodesign obráběcích strojů a šetrné využití zdrojů ve výrobě
Ing. Matyska Vojtěch, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP03 Optimální stavba obráběcích strojů
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | řešitel projektu a odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP13 Management projektu
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP01 Virtuální obrábění pro optimalizaci strojů a technologii
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP09 Nové systémy měření a řízení pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | odpovědný vedoucí pracovního balíčku WP02 Maximalizace výkonu a jakosti řezného procesu

Anotace

Obor strojírenské výrobní techniky vytváří pro všechny ostatní strojírenské obory obráběcí stroje, tvářecí stroje a nové technologie. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj technických prostředků, řešení a technologií pro zvyšování hlavních užitných vlastností strojů. Hlavními užitnými vlastnostmi jsou: přesnost, jakost, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost a ekologičnost. Cílem projektu je podpořit excelenci oboru v ČR tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • Zvýšit technickou excelenci oboru strojírenské výrobní techniky (SVT) v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě (v současnosti 13. místo).
 • Posílit konkurenceschopnost českého oboru SVT tak, že bude zajištěna jeho schopnost nabízet stroje a technologie s následujícími výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi:
 1. Přesnost – především zvyšování geometrické přesnosti práce strojů, geometrické a rozměrové přesnosti výsledného výrobku a jeho funkčních ploch.
 2. Jakost – především zvyšování jakosti zpracovaných povrchů, cílené pozitivní ovlivňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu apod.
 3. Výrobní výkon – především zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů.
 4. Spolehlivost – především zvyšování spolehlivosti stroje a všech jeho funkcí, ale také zajištění spolehlivosti výrobního procesu a dlouhodobého udržení kvality výroby.
 5. Hospodárnost – především minimalizace jednotkových nákladů na strojích, vedlejších časů, nákladů na obsluhu, ale i minimalizace nákladů na samotnou výrobu strojů a jejich provoz.
 6. Negativní dopady na životní prostředí – především minimalizace energetických nároků strojů, ale také minimalizace negativních dopadů výroby na strojích, ale i výroby strojů na životní prostředí.
 • Od roku 2015 se budou výsledky projektu podílet na meziročním růstu tržeb podniků konsorcia minimálně 1 % a od roku 2017 minimálně 2–3 %. Za sledované období 2012–2019 vzrostou tržby podniků konsorcia v důsledku uplatnění výsledků projektu kumulativně o 2,9 mld. Kč, minimálně o 1,5 mld. Kč v případě nepříznivé globální ekonomické situace.
 • Do roku 2019 uplatnit výsledky projektu na 49 nových nebo významně inovovaných strojích z produkce průmyslových podniků konsorcia. Do roku 2020 uplatnit výsledky projektu na minimálně 50 % vyráběných strojích a technologiích.

Projekt TE01020075 je řešen s finanční podporou TA ČR | program Centra kompetence

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů