Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ALFA

TA02010920

Produktivní obrábění přesných obrobků

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj ke zvýšení produktivity obrábění složitých obrobků, jako např. lopatkových kol.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • výzkum technologie zaměřený na dynamiku systému stroj – vřeteno – nástroj.
  • volba nástrojů, řezných podmínek, strategie obrábění.
  • příprava dráhového řízení a nastavení řídicího systému.

Výsledkem projektu bude prototyp inovovaného stroje MCU 630V – 5X PLUS se systémem adaptivního nastavování parametrů řízení pohonů a pokročilými prostředky pro kompenzaci teplotních chyb stroje.

Projekt TA02010920 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva ALFA.

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů