Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Trvalá prosperita

2A-2TP1/038

Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TAJMAC-ZPS, a.s.
Doba trvání: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Machálka Martin | odborný vedoucí za příjemce
Ing. Smrčka Petr | MKP výpočty, virtuální modelování
Ing. Vinklárek Jiří | MKP výpočty, virtuální modelování
Ing. Zbožínek Radomír | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D. | teplotní kompenzace obráběcích strojů
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D. | virtuální modelování strojů, řídicí systémy
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | technologie, modelování vřeten
Ing. Kulíšek Viktor | nekonvenční materiály
Ing. Mašek Jan | virtuální modelování strojů
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel komerční spolupráce
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | virtuální modelování strojů
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | technologie

Anotace

Náplní projektu je:

  • nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů.
  • integrací jednotlivých numerických metod definovat model stroje umožňující simulace technologických procesů, vlivu aplikace nových materiálů, kolizních stavů a dávajícím představu o fyzikálních vlastnostech a chování stroje při aplikaci nových konstrukcí v provozních podmínkách. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva Trvalá prosperita | číslo projektu 2A-2TP1/038. 

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů