Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

7. rámcový program

263385

Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termoplastických kompozitů "FibreChain"

Poskytovatel: Evropská unie
Účastníci projektu:
 • Advanced Fibre Placement Technology B.V. (AFPT)
 • Beru F1 Systems Ltd.
 • Crompton Technology Group Ltd
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • Fraunhofer Institut Produktionstechnologie
 • Missler Software
 • MX.COMPOSYS LTD.
 • Nikon Metrology NV
 • Precitec KG
 • Société des Fibres de Carbone (SO.FI.CAR. S.A.)
 • STROJÍRNA TYC s.r.o.
 • Suprem SA
 • TenCate Advanced Composites BV
 • TPR Fiberdur GmbH & Co. KG.
 • TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH
 • TWI Ltd
 • University of Twente
Doba trvání: 2011, 2012, 2013, 2014
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel za VCSVTT
Ing. Kulíšek Viktor | návrh a simulace dílců a kompozitních materiálů
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | návrh výrobního systému
Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | vývoj technologie frézování a vrtání kompozitů

Anotace

Lehké dílce a jejich energeticky účinná výroba budou jedním z významných faktorů při plnění stále rostoucích globálních požadavků na mobilitu, energetickou účinnost, předcházení vzniku odpadů, ochranu přírodních zdrojů a snižování emisí CO2, kladených na průmysl EU. V současnosti jsou specializovaná výrobní zařízení na výrobu sendvičových 3D výrobků na bázi flexibilních materiálů dostupná jen pro úzce specializované aplikace, dosud však chybí integrovaný procesní řetězec realizovaný pomocí výrobních systémů na klíč. Navrhovaný projekt „Integrated Process Chain for Automated and Flexible Production of Fibre-Reinforced Plastic Products (FibreChain)” si proto klade za cíl vyvinout vůbec první automatizované výrobní systémy na klíč na výrobu vláknových termoplastických kompozitů, které by příznivě ovlivnily vývoj v následujících odvětvích:

 • Veřejná a soukromá doprava (např. automobilový, železniční a letecký průmysl);
 • Strojní, chemické a stavební inženýrství (např. turbíny, potrubí, konstrukce, lopatky větrných mlýnů);
 • Spotřební zboží (např. volnočasové a sportovní vybavení).

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků grantu Evropské unie | výzva Seventh Framework Programme (FP7) | číslo projektu 263385.

 

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů