Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI3/780

Podpora vývoje způsobilých strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
 • Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • TOS VARNSDORF a.s.
 • TOSHULIN, a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Doba trvání: 2011, 2012, 2013
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel za příjemce
Ing. Chadima Ladislav | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Musil Bedřich | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Sobola Jan | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Prof. Dr. Ing. Marek Jiří | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Náplní projektu je:

 • zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výrobců obráběcích strojů (OS),
 • snížení nákladů na vývoj a inovace
 • zajištění tvorby poznatků pro průmyslovou výrobu a zajištění jejich rychlého a efektivního využívání pro další vývojovou činnost
 • přínosem pro komerční sféru je praktická aplikace metodiky vývoje zahrnující pokročilé metodiky a technologie řízení a zabezpečování kvality (např. virtuální realita, metodiky MQD, QFD, FMEA apod.) vedoucí k vývoji vybraných prototypů způsobilých strojů participujících firem
 • získané znalosti a zkušenosti budou zahrnuty do otevřeného informačního systému, který umožní jejich využití při vývoji, konstrukci, provozu, údržbě a likvidaci nových, pozměněných nebo zdokonalených strojních zařízení
 • výsledky projektu dále poslouží nejen pro edukační proces na VUT v Brně a ČVUT v Praze, ale také odborné veřejnosti formou publikací. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI3/780. 

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů