Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI3/655

Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
 • KOVOSVIT MAS, a.s.
 • Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
 • TAJMAC-ZPS, a.s.
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • TOS VARNSDORF a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Doba trvání: 2011, 2012, 2013
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Kopal Miroslav | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Kozlok Tomáš | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Mačák Leoš | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Sobola Jan | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Zbožínek Radomír | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Řešitelé za RCMT: Ing. Holkup Tomáš, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za příjemce

Anotace

Náplní projektu je:

 • hlavním cílem projektu jsou čtyři modifikované obráběcí stroje (funkční vzorky) ze standardního výrobního sortimentu zapojených výrobců obráběcích strojů: Kovosvit MAS, a.s., Tajmac-ZPS,a.s., TOS Varnsdorf, a.s. a TOS Kuřim-OS,a.s.).
 • modifikace budou provedeny dle zásad Ecodesignu s uplatněním technologií demonstrující snižení energetické náročnosti na provoz stroje (o minimálně 20%).
 • stroje budou vykazovat parametry přesnosti a jakosti výroby jako obdobné stroje, avšak při snížené energetické spotřebě. Součástí hlavního výsledku bude nasazení upravených strojů v reálné výrobě a sledování jejich spotřeby el. energie v delším časovém horizontu a při běžném vytěžování. 
 • současně s řešením modifikací strojů je cílem realizovat výzkum nástrojů pro pokročilou energetickou analýzu a optimalizaci budoucích strojů a ověřit simulační modely pro predikci spotřeby elektrické energie OS (nad portfoliem strojů dalších účastníků).
 • politickým cílem dalšího účastníka projektu SST je ovlivňovat implmentaci evropské směrnice 2009/125/EC ("Ecodesign directive") do národního prostředí a dbát na objektivitu chystané legislativy týkající se OS. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI3/655. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů