Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI3/695

Flexibilní obráběcí centrum

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TOSHULIN, a.s.
Doba trvání: 2011, 2012, 2013, 2014
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Prof. Dr. Ing. Marek Jiří | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D. | vedoucí konstrukčních úkolů
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | vedoucí úkolů modelování a simulací

Anotace

Náplní projektu je:

  • vývoj a stavba prototypu rekonfigurovatelnéhoobráběcího centra, které umožní navolit optimální technologické řešení dle požadavku zákazníka.
  • zapojení výzkumných pracovníků firmy TOSHULIN, a.s. v kooperaci s vědecko-pedagogickými pracovníky Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při ČVUT v Praze, Fakultě strojní.  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI3/695. 

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů