Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI3/404

Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba trvání: 2011, 2012
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Tíkal Josef | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Hovorka Jiří, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Hudec Jan, Ph.D. | konstrukce manipulátoru nástrojů pro hluboké vrtání
Ing. Lysák Pavel | konstrukce upínačů pro hluboké vrtání a soustružení
Šindler Jaroslav | topologická optimalizace
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • nejmodernějšími postupy navrhnout nové stavebnicové multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 630.Tento stroj představuje novou generaci řady těchto strojů v nabídce firmy.
  • aplikovat základní poznatky a zkušenosti z provozu předchozí základní generace strojů MULTICUT 500
  • nabízet v rámci požadavků trhu širokou paletu technologických variant stroje v návaznosti na spektrum točných délek 1500,3000,4500 a 6000mm pro zajištení vyšší konkurenceschopnosti.
  • prototyp stroje MULTICUT 630 bude realizován, oživen a testován na půdě KOVOSVIT MAS, a.s.
  • konečným cílem bude zařazení strojů MULTICUT 630 a SP 630 od roku 2013 do standartní nabídky firmy KOVOSVIT MAS a.s. jako posílení postavení na trhu pokročilých multifunkčních obráběcích strojů vyšší třídy. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI3/404. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů