Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TIP

FR-TI3/607

Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární ose

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TOS KUŘIM - OS, a.s.
Doba trvání: 2011, 2012
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Sobola Jan | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Burian David, Ph.D. | měření přesnosti polohování
Ing. Holkup Tomáš, Ph.D. | návrh hydrostatického vedení
Ing. Hornych Jan, Ph.D. | měření teplotních deformací
Ing. Mareš Martin, Ph.D. | návrh hydrostatického vedení, měření
Ing. Neusser Zdeněk | model převodovky s ozubenými koly
Šindler Jaroslav | parametrická optimalizace
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Ťupa Štěpán | strukturální optimalizace, modelování
Ing. Veselý Jan, Ph.D. | analýza vlastností řízení pohonů

Anotace

Náplní projektu je:

  • těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární přesuvné ose
  • stůl bude umožňovat frézování tvarově složitých obrobků a s využitím parametrů rotační osy i soustružení rozměrných obrobků až do hmotnosti 60 000 kg.
  • přesuvná lineární osa umožní v praxi zvětšení zdvihu v příslušné ose vlastního stroje, u kterého bude otočný stůl použit. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TIP | číslo projektu FR-TI3/607. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů