Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ALFA

TA01011751

Nová generace řídicího systému pro výrobní stroje

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • M E F I, s.r.o.
Doba trvání: 2011, 2012, 2013
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Ekrt Jiří | technologie
Ing. Hoffmann Jiří | programové vybavení řídicího systému
Ing. Kováčik Lukáš | programové vybavení řídicího systému
Ing. Kováčik Miroslav | programové vybavení řídicího systému
Ing. Kraus Josef | vývoj hardware
Ing. Schut Miroslav | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Černý Richard, CSc. | PLC, struktura a testování řídicího systému
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D. | návrch struktury regulace, komunikační rozhraní
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | odborný vedoucí projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • vytvořit v rámci jeho řešení novou generaci řídicích systémů pro výrobní stroje splňující vysoké nároky na uživatelskou adaptabilitu ve smyslu možnosti tvorby vlastní hierarchie regulace a s možností připojení vlastního hardwarového zařízení jako jsou pohony, I/O moduly atd.
  • inovovat uživatelské prostředí řídicího systému MEFI včetně uživatelské a servisní diagnostiky a zvýšení funkcionality řídicího systému integrovaným CAM systémem
  • po dokončení projektu bude společnost M E F I, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze, FS, Ú12242, VCSVTT schopna nabídnout jedinečný řídicí systém se schopností snadného přizpůsobení se danému stroji a uživateli
  • vytvořit takové prostředky v řídicím systému ve formě standardních funkcí, které jsou v současné době silně požadovány českým průmyslem avšak nedosažitelné s nynějšími řídicími systémy. 

Projekt TA01011751 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva ALFA.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů