Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

IMPULS

FI-IM5/121

Mechatronický koncept vodorovných strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
 • TOS VARNSDORF a.s.
Doba trvání: 2008, 2009, 2010
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Chadima Ladislav | elektrokonstrukce, uvedení stroje MK-2 do provozu
Ing. Kozlok Tomáš | odpovědný řešitel za příjemce
Ing. Valeš Václav | konstrukce, návrh strojů
Řešitelé za RCMT: Ing. Černý Richard, CSc. | PLC, uvedení stroje MK-2 do provozu
Ing. Diviš Ivan | návrh a oživení pokročilých mechatronických technologií
Ing. Hovorka Jiří, Ph.D. | návrh a konstrukce MK-2
Ing. Koubek Jan, Ph.D. | návrh a oživení pokročilých mechatronických technologií
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D. | návrh a oživení mechatronických technologií
Ing. Sedláček Petr, Ph.D. | návrh pokročilých mechatronických technologií
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | odborný vedoucí projektu

Anotace

Náplní projektu je:

 • návrh, výroba a zkoušky dvou prototypů vodorovných frézovacích strojů s uplatněním pokročilých mechatronických technologií řízení a korekcí s případným uplatněním nekonvenčních materiálů. Na těchto prototypech bude dosaženo řádově vyšší geometrické přesnosti obráběného dílce a výrazného zlepšení přesnosti dráhového řízení.
 • zahájení vývoje nové generace obráběcích strojů, kde je zlepšení vlastností stroje a výsledných vlastností obrobku dosaženo kvalitativním skokem v koncepci stroje jako plně řiditelného mechatronického systému.

Podrobný popis

Mezi základní technologie pro vytvoření mechatronického konceptu stoje v rámci tohoto pilotního projektu patří:

 • přídavné přímé aktivní měření geometrie stoje,
 • aktivní měření vzájemné geometrie dvou spolupracujících strojů na jednom obrobku,
 • identifikace změn geometrie stroje vlivem teplotního ovlivnění pomocí teplotně-mechanických frekvenčních přenosových funkcí,
 • real-time nízkofrekvenční adaptivní řízení (změna) geometrie stroje pomocí akčních členů,
 • real-time nízkofrekvenční adaptivní kompenzace geometrie pomocí sw prostředků řízení,
 • přímé odměřování polohy místa v blízkosti nástroje,
 • adaptivní řízení servoregulace s ohledem na změnu kinematické konfigurace stroje a zátěž stroje,
 • nekonvenční zpětnovazebné řízení servopohonů s využitím matematického modelu stroje běžícího paralelně v reálném čase,
 • pokročilé metody aktivního potlačování vibrací stoje s užitím inverzních filtrů a strategií z oblasti aktivních dynamických hltičů,
 • optimalizace signálu žádané polohy z CNC systému s cílem modifikovat budoucí frekvenční spektrum zrychlujících a zpomalujících sil.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva IMPULS | číslo projektu FI-IM5/121.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů