Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Trvalá prosperita

2A-2TP1/092

Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • HESTEGO s.r.o.
Doba trvání: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Vosolsobě Josef | odpovědný řešitel za účastníka projektu
Řešitelé za RCMT: Ing. Hudec Jan, Ph.D. | konstrukce mechanických komponent, MKP modelování
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | odborný vedoucí projektu
Ing. Mašek Jan | časové simulace odezvy krytů
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D. | programování řídicích SW, oživování zkuš. zařízení
Ing. Skácel Pavel, Ph.D. | nelineární simulace tlumičů a stěračů
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Stach Eduard, Ph.D. | konstrukce mechanických komponent a zkušebních zařízení
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | designové návrhy
Ing. Vrba Pavel, Ph.D. | konstrukce mechanických komponent

Anotace

Náplní projektu je:

  • vytvořit technicky lepší krytování obráběcích strojů pro běžné i extrémní situace na základě syntézy výsledků dílčích výzkumných a vývojových etap
  • výzkumná část je zaměřena na detailní rozpoznání všech vlivů,
  • vývojová fáze aplikuje výsledky výzkumné fáze
  • vytvořit modulární systém kapotáže. 


Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva Trvalá prosperita | číslo projektu 2A-2TP1/092. 

Výsledky

Další stránky: 1 2 
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů