Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV30379

Energeticky efektivní krytování pro pokročilé výrobní stroje

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • HESTEGO s.r.o.
  • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Doba trvání: 2018, 2019, 2020, 2021
Hlavní řešitel za RCMT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Starý Zdeněk, Ph.D. | hlavní řešitel ÚMCH AV ČR
Ing. Vosolsobě Josef | hlavní řešitel za příjemce HESTEGO
Řešitelé za RCMT: Ing. Fiala Štěpán | vedoucí odborného týmu RCMT
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | mechatronika
Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D. | energetická efektivita strojů

Anotace

Cílem projektu je vývoj pokročilého krytování pohybových os energeticky efektivních výrobních strojů. To pomůže k zajištění udržitelné výroby s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výzkumu a aplikací nových materiálů a konstrukčních řešení krytů a dále implementací přídavných mechatronických funkcí krytů (tzv. smart zařízení). Kritériem pro posouzení nových řešení bude měřitelné snižování energetické náročnosti a negativních vlivů krytu na pohon. Pro posouzení variant budou vyvinuty a využity pokročilé experimentální metody a simulační modely.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV30379.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů