Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

skupina Technologie


vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Skupina Technologie se zabývá aplikovaným výzkumem a vlastní specializovanou výrobou v oblasti třískového obrábění a laserových technologií. Jsou prováděna jak dílčí, tak i komplexní řešení často komplikovaných a náročných technologií. Výroba je zaměřena na přesné a geometricky složité dílce.

Konkrétněji jsou realizovány tyto hlavní oblasti výzkumu a přímé spolupráce s průmyslovými partnery:

 

Hlavní témata řešená v rámci skupiny jsou:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů