Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Oddělení Technologie


Příprava NC kódu, řezné podmínky, lasery

Oddělení Technologie se zabývá aplikovaným výzkumem a vlastní specializovanou výrobou v oblasti třískového obrábění a laserových technologií. Jsou prováděna jak dílčí, tak i komplexní řešení často komplikovaných a náročných technologií. Výroba je zaměřena na přesné a geometricky složité dílce.

Konkrétněji jsou realizovány tyto hlavní oblasti výzkumu a přímé spolupráce s průmyslovými partnery:

 Hlavní témata řešená v rámci oddělení jsou:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů