Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Oddělení Provozu strojů


Řešení problémů na existujícím stroji v provozu

Moderní obráběcí stroj jako celek je klasickým představitelem složitého mechatronického produktu. Ten v sobě spojuje klasické „strojařské“ prvky spolu se sofistikovanými systémy řízení a zabezpečení vysoce produktivního provozu stroje. Oddělení Provozu strojů se zabývá nejen vývojem a testováním takovýchto systémů, ale také jejich aplikacemi na obráběcí stroje zákazníků.

Mezi hlavní témata patří:

Řešení těchto témat umožňuje silné hardwarové i softwarové zázemí. Pro pokročilé simulace a řízení jsou využívány sw Matlab/Simulink, ControlDesk (dSpace), LabView, Virtual iTNC a další.

Zlepšování parametrů obráběcích strojů je možné díky přesné diagnostice jejich vlastností. Ověřit chování stroje lze pomocí akreditovaného měření geometrické přesnosti, strukturálních a tepelných vlastní a měřením hlučnosti a vibrací celých strojů i jejich částí. Výkonové zkoušky umožňují identifikovat slabá místa konstrukce ve vazbě na výrobní technologie. Akreditovaná zkušební laboratoř RCMT poskytuje technickou pomoc výrobcům obráběcích strojů i dalším strojírenským podnikům. Kromě akreditovaných, standardních zkoušek nabízí skupina vývoj a stavbu speciálních diagnostických zařízení. Laboratoř pracuje v systému kvality dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 a technici laboratoře jsou trvale školeni v oboru metrologie a diagnostiky i v navazujících teoretických oborech.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů