Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Inprocesní měření na obráběcích strojích

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v prostorách RCMT konal odborný oborový seminář.

Oborového semináře zaměřeného na problematiku inprocesního měření ve vazbě na obráběcí stroj a obrábění se zúčastnilo více než 70 posluchačů z řad výrobců a uživatelů obráběcích strojů. Firma TOS Varnsdorf společně s RCMT prezentovala možnost využití těžkého horizontálního vyvrtávacího stroje jako souřadnicového měřicího stroje. John Kerry – Renishaw UK – představil ve své přednášce nabídku systému a software Renishaw pro zvýšení kvality výrobního procesu, resp. finálního obrobku. Následně zazněly zajímavé přednášky dalších partnerů – MARPOSS, MESING, Amest, SKF, SIEMENS a HEIDENHAIN.

Sborník příspěvků je k dispozici ZDE

Seminář byl organizován v rámci projektu NUCLEI, jehož cílem je posílení spolupráce ve výzkumu a vývoji v regionu střední Evropy mezi partnery různého druhu. Partneři projektu vidí potenciál k intenzivnějším inovacím v těchto dvou oblastech:

  • rozšíření schématu spolupráce na přeshraniční spolupráci v rámci střední Evropy (např. německá firma řeší projekt VaV s českou výzkumnou organizací nebo naopak);
  • rozšíření zájmu o spolupráci přímo mezi komerčními firmami na společných VaV projektech a uplatňování myšlenky konceptu "Open Innovations".
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů