Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Stavba vysoce přesných strojů

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se v prostorách RCMT na Horské uskutečnila mimořádná přednáška Dr. Ing. Libora Sedláčka na téma ultrapřesných obráběcích strojů – požadavky na konstrukci a výrobu vysoce přesných strojů.

Ve své přednášce se Dr. Sedláček zaměřil na ukázku návrhového postupu ultrapřesných obráběcích strojů, tj. strojů, které mají pracovní přesnost v submikronových hodnotách. Tyto stroje jsou využívány např. ve výrobě forem pro lisování optických elementů např. pro optiku fotoaparátů mobilních telefonů.

Dr. Sedláček aktuálně pracuje ve vlastní vývojové kanceláři Atelier Sedlacek v Grenchen, která provádí zakázkový vývoj částí obráběcích strojů pro přední švýcarské firmy vyrábějící obráběcí stroje (např. Studer, Tschudin). Ve Švýcarsku se problematice obráběcích strojů začal zabývat již před Sametovou revolucí. Technické vzdělání získal na ETH Zürich a za svou bohatou profesní kariéru se věnoval různým specifickým inženýrským oblastem.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů