Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Programování průmyslového robota

Dne 28. března uspořádalo RCMT workshop pro studenty. Hlavním úkolem workshopu bylo programování průmyslového robota.

V laboratořích TestBed Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze (CIIRC) se studenti z Polska, Německa a České republiky nejprve seznámili se základy programování robotů KUKA a poté se sami pod vedením odborných pracovníků RCMT pokusili robota programovat.

Workshop se konal v rámci projektu NUCLEI, který si klade za cíl posílit spolupráci ve výzkumu a vývoji v regionu střední Evropy mezi partnery různého druhu. Spolupráce ve VaV zpravidla probíhá mezi regionálně blízkými partnery a v typickém uspořádání, ve kterém jedna firma spolupracuje s jednou univerzitou nebo jinou výzkumnou organizací na konkrétním projektu nebo tématu. Partneři projektu NUCLEI vidí potenciál k intenzivnějším inovacím v těchto dvou oblastech:

  • rozšíření schématu spolupráce na přeshraniční spolupráci v rámci střední Evropy (např. německá firma řeší projekt VaV s českou výzkumnou organizací nebo naopak);
  • rozšíření zájmu o spolupráci přímo mezi komerčními firmami na společných VaV projektech a uplatňování myšlenky konceptu "Open innovations".
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů