Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ČVUT je zapojeno do inovačního společenství Made by Europe

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology – EIT) oznámil vítěze celoevropské soutěže EIT Manufacturing, kterým je inovační společenství Made by Europe. Konsorcium je tvořeno 50 partnery ze 17 zemí, za Českou republiku je partnerem České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní (Ústav výrobních strojů a zařízení | RCMT) a CIIRC. Hlavním smyslem nové Knowledge and Innovation Community (KIC) je posilování a zlepšování konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu prostřednictvím evropských sítí, které umožní vzájemnou spolupráci klíčových partnerů z řad evropských firem, výzkumných organizací a univerzitních pracovišť. Cílem EIT KIC je vývoj inovativních produktů a služeb, vývoj nových business modelů, konceptů vzdělávání a podpory průmyslu.

Cílem zapojení ČVUT je rozvíjet strategické partnerství s Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – DFKI), Centrem pro mechatroniku a automatizační techniku (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik – ZeMA) a průmyslovými firmami a společně přispět k výzkumu a vývoji distribuovaných výrobních systémů a pokročilé výroby s podporou umělé inteligence, strojového učení, digitálních dvojčat strojů a procesů apod.

Získání projektu představuje fenomenální úspěch (podpořen byl jediný projekt v Evropě!) a unikátní příležitost pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím EIT Manufacturing podpoří Evropská Unie projekty na podporu inovací a vzdělávání v oblasti pokročilé průmyslové výroby v celkovém objemu až 330 mil. EUR v příštích sedmi letech. Tyto prostředky budou distribuovány v rámci konsorcia formou interních grantových soutěží.

 

EIT je nezávislý orgán, který posiluje inovační schopnost Evropy. Hraje stěžejní úlohu při podpoře cílů EU týkajících se zajišťování udržitelného hospodářského růstu a pracovních míst tím, že podnikatelům a inovátorům umožňuje přeměnit jejich nejlepší nápady ve skutečné výrobky a služby pro Evropu.

EIT rozvíjí podnikatelský talent a podporuje nové nápady. Spojuje „znalostní trojúhelník“ významných podniků, univerzit a výzkumných středisek, a utváří tak dynamická přeshraniční partnerství označovaná jako inovační společenství (znalostní a inovační společenství).

Posláním EIT je:

  • přispívat ke konkurenceschopnosti Evropy, jejímu udržitelnému hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst podporou a posilováním synergií a spolupráce mezi podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi,
  • utvářet příznivé prostředí pro kreativní myšlení, umožňovat rozkvět inovací a podnikání v Evropě na světové úrovni.
Zde je k dispozici tisková zpráva v českém a anglickém jazyce.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů