Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Projekt „Gender“ ve strojírenství

RCMT iniciovalo spolupráci Svazu strojírenské technologie a Výzkumného úřadu práce a sociálních věcí a společně se snaží odstraňovat předsudky společnosti, které omezuji výraznější zájem dívek a žen o studium a kariéru v oblasti strojírenství. V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR proběhnou v první polovině roku 2019 exkurze v moderních strojírenských podnicích na území celé české republiky speciálně orientované a připravené pro karierové poradce ÚP. Tito poradci se v rámci své činnosti Informačních a poradenských pracovišť (IPS) setkávají téměř se všemi dětmi 8. a 9. ročníku ZŠ a se studenty středních škol při jejich karierovém rozhodování a je velmi důležité, aby měli představu o tom, co vše nabízí a představuje práce v moderním strojírenství. Tuto aktivitu spolupráce reflektuje také tisková zpráva ÚP k tématice exkurzí.

Exkurze navazují na workshopy, které se konaly v průběhu října 2018. Workshopů se zúčastnilo téměř 250 poradců z pracovišť IPS a ze škol v hlavním městě Praze. Zúčastnění poradci obdrželi pracovní verzi informačních materiálů v tištěné i elektronické formě. Tyto materiály partneři projektu na základě získaných zkušeností a zpětné vazby od kariérových poradců nadále aktualizují a jejich finální podobu pak budou poradcům distribuovat v létě 2019. Výsledkem budou mimo jiné pracovní karty strojírenských profesí, které mohou kariéroví poradci uplatnit při práci s dětmi a klienty.

Shrnutí hlavních aktivit projektu nabízí článek publikovaný na stránkách časopisu Svět strojírenské techniky a Technického týdeníku.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů