Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Nový vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT

Novým vedoucím Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT byl od 1. února 2019 jmenován Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., který úspěšně absolvoval výběrové řízení. Vystřídal tak ve funkci Ing. Petra Koláře, Ph.D., kterému skončilo funkční období.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů