Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Společný oborový výzkum bude pokračovat i po roce 2019

Sedm podniků SST – TAJMAC-ZPS, a. s., TOS VARNSDORF, a. s., KOVOSVIT MAS, a. s., ŠKODA MACHINE TOOL, a. s., TOSHULIN, a. s., TOS KUŘIM – OS, a. s. a Šmeral Brno, a. s. – společně se třemi výzkumnými pracovišti ČVUT v Praze, VUT v Brně a ZČU v Plzni připravily v roce 2017 a 2018 dva návrhy projektů pro podporu budoucího oborového výzkumu a pro oba projekty získaly dotační podporu.

Jedná se o projekty v rámci národních programů podpory Document Management System (DMS) a Národní centrum kompetence (NCK). Projekty přímo navazují na jediný stávající projekt oborového výzkumu CKSVT – Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika. Získání podpory pro oba tyto projekty znamená velký úspěch a dokládá vysokou úroveň oborového uskupení firem a výzkumných organizací, které řeší dlouhodobý oborový výzkum. Zdaleka ne všechny strojírenské obory, jakož ani jiné obory zpracovatelského průmyslu, byly se svými návrhy projektů úspěšné.

Celý příspěvek autora Ing. Jana Smolíka, Ph.D. přibližující nové projekty si můžete přečíst v časopisu Svět strojírenské techniky č. 3/2018 (str. 45 až 47).

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů