Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Úspěch našich studentů na konferenci STČ 2019

V úterý 9. dubna 2019 proběhla na Fakultě strojní ČVUT v Praze Konference studentské tvůrčí činnosti (STČ) 2019. 

Účast na konferenci je pro studenty skvělá příležitost vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce, které se věnují při zpracování bakalářských, diplomových či doktorských témat nebo v rámci jiné vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Na konferenci měli studenti příležitost prezentovat se před odborníky z jejich oboru, ukázat se různým firmám a v neposlední řadě předvést všem na fakultě něco, na čem pracují. Letos se sešlo 54 příspěvků, které můžete najít ve sborníku konference

Z řad studentů Ústavu výrobních strojů a zařízení se konference zúčastnili čtyři studenti

  • Martin Okénka – 1. místo v sekci Doktorandská D1 – Konstrukce, mechanika, řízení a regulace
  • Michal Rytíř –1. místo v sekci Studentská S1 – Konstrukce a mechanika
  • Jan Górecki – 5. místo v sekci Studentská S2 – Procesy, technologie a ekonomika
  • Lukáš Havlík – 8. místo v sekci Doktorandská D1 – Konstrukce, mechanika, řízení a regulace
Tímto úspěchem studenti navázali na vysoké umístění studentů Ústavu výrobních strojů a zařízení v předchozích ročnících konference STČ a potvrdili vysokou úroveň zapojení studentů na projektech realizovaných naším pracovištěm.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů